Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju stawia przed nami nowe wyzwania. Podczas organizacji naszych treningów zawsze stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dostosowujemy się do aktualnie obowiązujących obostrzeń oraz rozporządzeń, które wnikliwie analizujemy po to aby zapewnić naszym biegaczom i uczestnikom komfort i bezpieczeństwo. 

 

Treningi odbywają się z zachowaniem obowiązujących w danym dniu zasad i środków bezpieczeństwa. Na miejscu spotkania przed rozpoczęciem treningu zakrywamy usta i nos. Korzystamy z maseczek (lub innych środków przeznaczonych do tego celu) oraz zachowujemy w razie potrzeby wymagany dystans. Na trening przybywamy również z zakrytymi ustami oraz nosem. Na treningu obowiązuje limit uczestników podawany przy okazji publikacji wydarzenia na Facebooku.

 

Zgodnie z obowiązującymi (w dniu pisania niniejszej informacji) zasadami zakrywanie nosa i ust nie jest koniecznie podczas treningu w parku, lesie oraz na rekreacyjnych terenach zielonych. Wbiegając jednak na drogi publiczne (ulice i chodniki) usta i nos powinny być zasłonięte. Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa uczestników na treningu są każdorazowo przekazywane przez prowadzącego trening na miejscu przed rozpoczęciem treningu. Niestosowanie się do wprowadzonych zasad oraz poleceń prowadzącego będzie skutkować wykluczeniem z treningu. 

Wszystkie informacje dotyczące aktualnie obowiązujących obostrzeń na treningach znajdziecie zawsze w naszych wydarzeniach na Facebooku. 

Treningi mogą być czasowo zawieszane jeśli tego wymagają zalecenia i obostrzenia.